Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur. Dat is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten met elkaar uitwisselen. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hier speciaal voor ontwikkeld en beveiligd.

Waarom gegevens delen?

Er zijn situaties wanneer u zorg nodig heeft van een zorgverlener waar u nog niet eerder bent geweest. Denk hierbij aan een opname in het ziekenhuis, of een onverwacht bezoek aan de huisartsenpost omdat u meteen zorg nodig heeft. De zorgverlener waar u dan komt heeft dan geen informatie over u. Dit is vervelend, zeker als elke seconde telt. Dit kan de optimale zorg vertragen of zelfs frustreren. Maar als u toestemming heeft gegeven om de informatie te delen kan de zorgverlener alsnog bij uw informatie.

Wij adviseren u daarom ons toestemming te geven om uw gegevens te delen met andere zorgverleners.

Medische gegevens worden niet opgeslagen in het Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt is geen database. Er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Jouw medische gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Andere zorgaanbieders kunnen de belangrijkste informatie bekijken via het Landelijk Schakelpunt. Maar dat kan en mag alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens delen mag alleen met jouw toestemming

Als je toestemming geeft, melden je (huis)arts en apotheken je burgerservicenummer (BSN) aan bij het Landelijk Schakelpunt. Jouw BSN wordt opgeslagen in de zgn. ‘verwijsindex’ van het Landelijk Schakelpunt. Als je bij een andere zorgaanbieder komt, dan kan die met jouw BSN zoeken in de verwijsindex. Zo kan hij zien welke zorgaanbieders bepaalde medische informatie over jou beschikbaar hebben om te delen. De zorgaanbieder waar je onder behandeling bent, kan dan de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor jouw behandeling.

bron: www.volgjezorg.nl

Geef hier direct toestemming

LSP

MM slash DD slash JJJJ
Wij adviseren u om uw gegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners. Mocht u bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komen dan kan het ziekenhuis uw gegevens ophalen bij ons. Als u geen toestemming geeft dan kunnen ze daar niet automatisch bij. Door gegevens te delen krijgt u de beste zorg. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina: LSP
Toestemming?(Vereist)